Kvinna i handikappanpassad bil

Bilstöd/bidrag

Förbättrat Bilstöd

1:a oktober sker en lagändring avseende Bilstödet från Försäkringskassan.

Ändringen innebär följande:

Bilen som ansökan gäller får vara maximalt 2050 mm hög. Detta ger möjlighet för att få bidrag för golvsänkning av bil när behov finns. Läs mer om vilka golvsänkningar vi erbjuder på: Golvsänkta bilar

Tilläggsbidrag A höjs från 30 000 kr till 50 000 kr.
(Tilläggsbidrag A kan du få om du behöver köpa en bil som efter köpet måste anpassas.)

Tilläggsbidrag B höjs från 40 000 kr till 60 000 kr.
(Tilläggsbidrag B kan du få om du behöver köpa en bil som är tillräckligt stor för att sitta kvar i rullstol eller ta med rullstol.)

Anpassningsbidrag skall i vissa fall kunna lämnas för anordningar som tidigare ansetts som standardutrustning i bilen. Tex, motorvärmare & bagagelucka-öppnare.

4 år eller 6000 mil skall endast tillämpas första gången ett anpassningsbidrag beviljas så alltså inte om man behöver anpassa bilen igen.

BILSTÖD – SÅ HÄR FUNGERAR DET

Bilstöd är bidrag från Försäkringskassan till dig som har en varaktig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta dig eller att åka med allmänna kommunikationer. Bilstödet är till för att köpa eller anpassa ett fordon efter dina behov.

FÖR ATT KUNNA FÅ BILSTÖD
– MÅSTE DU UPPFYLLA FÖLJANDE:

 • Vara försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som gör att du har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller åka med allmänna kommunikationer som till exempel buss, tåg och tunnelbana
 • Svårigheterna som funktionsnedsättning ger ska kvarstå i minst 9 år.
 • För att få bilstöd behöver du tillhöra en bidragsgrupp, det betyder att ett av följande alternativ måste stämma in på dig:
  Du behöver bilen för att kunna arbeta, gå på arbetslivsinriktad rehabilitering eller arbetslivsinriktade studier och du är under 65 år.
  Du har sjukersättning och har tidigare fått bilstöd när du arbetade eller studerade.
  Du ska köra bilen själv och är 18-49 år.
  Du har barn som är under 18 år, som bor tillsammans med dig och du behöver bil för att förflytta dig tillsammans med barnet. Du ska köra bilen själv.

Du kan också få Bilstöd om du har ett barn som har svårt att förflytta sig på grund av en funktionsnedsättning eller åka allmänna kommunikationer som till exempel buss eller tåg tillsammans med dig.
Då måste du uppfylla följande kriterier:

 • Du har barn med funktionsnedsättning som gör det väldigt svårt för barnet att förflytta sig eller använda allmänna kommunikationer tillsammans med dig.
 • Svårigheterna som barnets funktionsnedsättning ger ska finnas kvar i minst 9 år.
 • Du behöver bil för att kunna förflytta dig tillsammans med barnet.
 • Du är den som ska köra bilen.
 • Du och barnet bor tillsammans.
 • Du är försäkrad i Sverige.

Läs mer om hur mycket du kan få i bidrag & ansök på Försäkringskassan.

TURORDNING VID BILSTÖD FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN:

 • Ansökan om Bilstöd skickas till Försäkringskassan.
  (På Försäkringskassans hemsida finns blanketter eller inlogg med BankID.)
 • Efter Försäkringskassan har fått in ansökan så kontaktar Trafikverket dig inom 2 veckor för att boka ett möte.
 • Möte med Trafikverket för att utreda ditt behov och diskutera anpassning & bilval.
 • Delyttrande skickas från Trafikverket till Försäkringskassan med information om ditt behov av anpassning & vilka egenskaper bilen behöver ha för att vara lämplig för dig.
 • Delyttrandet skickas hem till dig med mer information.
 • Du väljer bilmodell och meddelar valet till Försäkringskassan.
 • Försäkringskassan bedömer valet och meddelar dig bedömningen. Anledningar till avslag av ditt bilval kan vara att bilen är för gammal, har gått för mycket mil eller att Försäkringskassan bedömer att det finns bilar som är mer ”lämpliga” (blir billigare att anpassa).
 • Om du får godkänt för ditt bilval är det dags att ta in offerter för anpassningen. Du rekommenderas att skicka in offert från två olika företag. Det är inte ett måste men ditt ärende handläggs fortare om du gör det. Tänk på att det alltid är du som väljer vilket företag som skall anpassa din bil. Var noga med att se till att du får två likvärdiga offerter. Det vill säga att det är samma produkter i båda offerterna.
 • Du skickar offerterna underskrivna till Trafikverket och Försäkringskassan.
 • Trafikverket skriver ett tekniskt yttrande som skickas till dig & Försäkringskassan.
 • Försäkringskassan beslutar om dom olika inköpsbidragen som du ansökt om och skickar beslutet till dig.
 • Du köper bil utifrån de villkor som står i beslutet och skickar sedan in de papper som behövs till Försäkringskassan bla köpeavtal.
 • Försäkringskassan gör en bedömning av den bil du köpt och beslutar om utbetalning av inköpsbidragen.
 • Försäkringskassan beslutar om anpassningsbidraget.
 • När du fått beslutet angående anpassningen kontaktar du oss. Vi beställer produkterna som behövs och kommer överens med dig om när vi kan bygga bilen.
 • Efter byggnationen ställer vi ut en faktura i ditt namn som du får skriva under samt en blankett för utbetalning av pengarna från Försäkringskassan direkt till vårat konto.

Det finns generellt sett fyra alternativ för att få bilstöd/bidrag till sin anpassning.
Vi listar dem nedan.

LÄNKAR
Försäkringskassan – Bilstöd
Kommunalt mobilitetsstöd
Försäkringskassan – Arbetshjälpmedel
Arbetsförmedlingen – Läs mer om stöd